Formulieren rechten van betrokkenen

Over dit formulier

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, correctie, verwijdering, overdracht en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken (verzet) tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door het waterschap of eerder gegeven toestemming intrekken.

De rechten gelden alleen voor uw eigen gegevens. Door dit formulier in te vullen, kunt u gebruik maken van uw recht.

Om uw identiteit te kunnen vaststellen, dient u in te loggen met uw DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Ik log in met