Formulier verzoek om informatie al dan niet onder de Wet open overheid

Inleiding

Informatie van het waterschap is vaak openbaar. Wij geven op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via de website https://www.waterschaplimburg.nl en brochures.

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Als u meer informatie wilt, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Woo-verzoek. De Woo zorgt ervoor dat u inzicht hebt in het handelen van de overheid. Natuurlijk is er altijd informatie die niet geschikt is om openbaar te maken. Dit wordt ook geregeld door de Woo of andere wetgeving.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Een Woo-verzoek doet u via dit digitale formulier. U kunt ook een verzoek per post indienen. Leg duidelijk uit waarover u informatie vraagt. Geef, als het mogelijk is, concreet en duidelijk aan welk document u wilt ontvangen. Zo kunnen wij sneller een besluit nemen op uw Woo-verzoek.

Waaraan moet mijn Woo-verzoek voldoen?

Uw Woo-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:

  1. Het verzoek gaat over publieke informatie (dit is informatie over beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan); en
  2. Het verzoek gaat over bestaande informatie die is opgenomen in documenten.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen maken wij geen informatie openbaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • Persoonlijke en privacygevoelige informatie
  • Bedrijfs- en fabricage gegevens
  • Informatie over strafbare feiten
  • Gegevens die de financiële belangen van het waterschap raken
  • Informatie over persoonlijke opvattingen in interne stukken

Deze uitzonderingen staan in artikel 5.1, 5.2 en 5.4a van de Woo.

Binnen welke termijn neemt het waterschap een beslissing op mijn Woo-verzoek?

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer uitstellen voor twee weken. Daarnaast kan er verder uitstel plaatsvinden als uw verzoek over een derde gaat. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen.

Wanneer wij uw verzoek toekennen, dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan.

Hoeveel kost het indienen van een Woo-verzoek?

Digitale verzending is gratis.

U kunt de documenten altijd kosteloos bekijken op het hoofdkantoor van het waterschap.

Lukt het u niet om het formulier in te vullen? Bel dan naar 088 – 88 90 100 en dan helpen wij u graag verder!