Formulier voor het indienen van een klacht over een aanbesteding

Inleiding

Een klacht indienen

Klachten hebben betrekking op handelen of nalaten van het waterschap in een aanbesteding dat in strijd is met wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen.

De klacht bevat ten minste:

  • De omschrijving van de klacht en een beschrijving hoe de klacht volgens de klager zou kunnen worden verholpen;
  • De naam en het adres van de klager;
  • De dagtekening;
  • De aanduiding van de aanbesteding (naam en referentienummer);
  • De klager voegt alle relevante informatie toe die noodzakelijk is om de klacht goed te kunnen behandelen, en;
  • Een rechtsgeldige ondertekening.

Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de Klacht.

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Samenstelling Klachtenmeldpunt

De klacht zal worden afgehandeld door de Dijkgraaf van Waterschap Limburg na inwinning van advies bij een externe deskundige.
Het waterschap volgt de procedure zoals aangegeven in de definitieve versie “Klachtenafhandeling bij aanbesteden”. Voor de inhoud van deze regeling zie: https://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/regelingen/2013/03/07/klachtafhandeling-bij-aanbesteden/klachtenafhandeling-definitief.pdf

Verzenden

U verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Lukt het u niet om het formulier in te vullen? Bel dan naar 088 – 88 90 100 en dan helpen wij u graag verder!

Inloggen is verplicht. U kunt inloggen met DigiD, met eHerkenning of met eIDAS. Na inloggen is het mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan.

Ik log in met