Formulier voor het indienen van een verzoek om schadevergoeding

Voor wie vraagt u een schadevergoeding aan?

Ik vraag schadevergoeding aan voor