Formulier voor het indienen van een verzoek om schadevergoeding

Over dit formulier

Met dit formulier kunt u het waterschap aansprakelijk stellen voor schade op grond van artikel 6:162 BW.

Aansprakelijkstelling

Uw aansprakelijkstelling dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft het formulier volledig ingevuld en ondertekend
  • u heeft uw schade onderbouwd met bijvoorbeeld foto's van de schade, een eventuele herstelofferte of factuur. Deze stuurt u als bijlage mee met het ingevulde formulier
  • uw schade is niet ontstaan als gevolg van een (rechtmatige) taakuitoefening van het waterschap. In dat geval kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit doel worden gebruikt.

Ondertekenen en verzenden

U ondertekent dit formulier met DigiD en verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Reactietermijn

Het waterschap streeft ernaar om de ontvangst van uw schadeclaim binnen twee (2) weken te bevestigen. Daarna zal het standpunt, aangaande de aansprakelijkheid, zo spoedig mogelijk door het waterschap schriftelijk aan u kenbaar worden gemaakt.

Vragen

Heeft u vragen, belt u ons dan op het nummer 088 – 88 90 100.

Ik log in met