Formulier voor het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie

Voor wie vraagt u nadeelcompensatie aan?

Ik vraag nadeelcompensatie aan voor