Formulier voor het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie

Over dit formulier

Met dit formulier kunt u een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van artikel 7.14 Waterwet.

Het Dagelijks Bestuur kan het verzoek voor advies voorleggen aan een onafhankelijke nadeeladviescommissie. Voor meer informatie over de procedure kijkt u naar de Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels voor nadeelcompensatie Verordening Nadeelcompensatie Waterschap Limburg.

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit doel worden gebruikt.

Ondertekenen en verzenden

U ondertekent dit formulier met DigiD en verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Reactietermijn

Binnen twee (2) weken na ontvangst van uw verzoek om nadeelcompensatie ontvangt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. In die brief brengen wij u ook op de hoogte van het vervolg van de procedure.

Vragen

Heeft u vragen, belt u ons dan op het nummer 088 – 88 90 100.

Ik log in met