Formulier voor het indienen van een zienswijze tegen een ontwerpbesluit van het waterschap

Verzenden

Over dit formulier

Ik log in met

Wijzigen

Uw gegevens

Bedrijfsnaam
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Functie

Wijzigen

Voor wie dient u een zienswijze in?

Ik dien een zienswijze in voor

Wijzigen

De zienswijze

Waneer start de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit?
Welk ontwerpbesluit betreft het?
Waar gaat het ontwerpbesluit over?
Licht het ontwerpbesluit hieronder toe
Geef aan (motiveer) waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit.
Als u hiervoor meer ruimte nodig heeft, kunt u een uitgebreide beschrijving als bijlage meesturen.
Er zijn geen bestanden gekozen.

Wijzigen

Bijlagen

Toevoegen bijlagen
Er zijn geen bestanden gekozen.

Wijzigen

Ondertekening

Ondertekening
Datum van invullen

Wijzigen

U heeft na verzending de mogelijkheid om het ingevulde formulier als pdf-bestand te downloaden.

Niet alle verplichte velden zijn ingevuld of niet alle stappen zijn bevestigd. In de navigatie ziet u bij welke stappen een 'vinkje' ontbreekt. Pas als alle stappen zijn afgevinkt, kan het formulier verzonden worden.

Let op: U moet ter bevestiging bij alle stappen rechts onderaan op [OK] klikken.