Formulier verzoek om informatie al dan niet onder de Wet openbaarheid van bestuur

Voor wie doet u een verzoek?

Ik doe een verzoek voor