Formulier verzoek om informatie al dan niet onder de Wet openbaarheid van bestuur

Verzoek om informatie en/of WOB verzoek

Wilt u een verzoek om informatie of een WOB-verzoek indienen?
Hoe wilt u van uw aanvraag op de hoogte worden gehouden?
Hoe wilt u dat het waterschap de informatie aan u beschikbaar stelt?
Heeft u dit verzoek ook bij andere overheidsorganen ingediend?