Formulier verzoek om informatie al dan niet onder de Wet openbaarheid van bestuur

Verzenden

Over dit formulier

Ik log in met

Wijzigen

Uw gegevens

Bedrijfsnaam
Naam
Telefoonnummer [optioneel!]
Functie

Wijzigen

Voor wie doet u een verzoek?

Ik doe een verzoek voor

Wijzigen

Verzoek om informatie en/of WOB verzoek

Wilt u een verzoek om informatie of een WOB-verzoek indienen?
Naar welke informatie bent u op zoek?
Naar welke documenten bent u op zoek?
Hoe wilt u van uw aanvraag op de hoogte worden gehouden?
Hoe wilt u dat het waterschap de informatie aan u beschikbaar stelt?
Heeft u dit verzoek ook bij andere overheidsorganen ingediend?

Wijzigen

Ondertekening

Ondertekening
Datum van invullen

Wijzigen

U heeft na verzending de mogelijkheid om het ingevulde formulier als pdf-bestand te downloaden.

Niet alle verplichte velden zijn ingevuld of niet alle stappen zijn bevestigd. In de navigatie ziet u bij welke stappen een 'vinkje' ontbreekt. Pas als alle stappen zijn afgevinkt, kan het formulier verzonden worden.

Let op: U moet ter bevestiging bij alle stappen rechts onderaan op [OK] klikken.