Formulier verzoek om informatie al dan niet onder de Wet openbaarheid van bestuur

Over dit formulier

Met dit formulier kunt u een verzoek om informatie al dan niet onder de Wet openbaarheid van bestuur indienen bij het Waterschap Limburg.

Wanneer nodig kunnen wij om aanvullende informatie verzoeken.

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit doel worden gebruikt.

Ondertekenen en verzenden

U ondertekent dit formulier met DigiD en verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Reactietermijn

Binnen tien (10) dagen na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. In die brief brengen wij u ook op de hoogte van het vervolg van de procedure.

Vragen

Heeft u vragen, belt u ons dan op het nummer 088 – 88 90 100.

Ik log in met