Formulier verzoek om informatie al dan niet onder de Wet openbaarheid van bestuur

Ondertekening

Ondergetekende dient hierbij een verzoek in bij het Waterschap Limburg.

Ondertekening