Formulier voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van het waterschap

Het bezwaar

Waar gaat het besluit over?