Bezwaarschrift beslissing Bestuursorgaan

Voor wie maakt u bezwaar?

Ik maak bezwaar voor