Bezwaarschrift beslissing Bestuursorgaan

Het bezwaar

Waar gaat het besluit over?